Garantie & klachten

GEFU verleent haar klanten onder de namen "Q5" en "Q20" een garantie voor de kwaliteit van hun producten. GEFU garandeert dat de producten vrij zijn van materiaal-, fabricage- en constructiefouten. Mocht het product toch gebreken vertonen, dan verleent GEFU een fabrieksgarantie.

Q20-garantie (NL)

De onderstaande garantievoorwaarden van GEFU GmbH, Braukweg 28, 59889 Eslohe, Duitsland regelen de rechten van klanten jegens GEFU in geval van materiaal-, fabricage- of constructiefouten in uw GEFY-product.
Naast de wettelijke garantie verleent GEFU haar klanten onder de aanduiding "Q20” 20 jaar garantie op de kwaliteit van alle producten. GEFU garandeert dat de producten vrij zijn van materiaal-, fabricage- en constructiefouten. Mocht het product toch een defect vertonen, dan verleent GEFU de volgende fabrieksgarantie:
1. Bij een productfout zal GEFU naar eigen goeddunken het defecte product ofwel repareren ofwel vervangen. Indien een reparatie voor GEFU niet in aanmerking komt en een identiek product met het oog op de vervanging niet meer in het assortiment beschikbaar is, zal GEFU naar eigen goeddunken een gelijkwaardig vervangend product ter beschikking stellen of de koopprijs terugbetalen.
2. Deze garantie is geldig voor een periode van vijf jaar vanaf de aankoopdatum en moet door de klant worden bewezen door middel van een kopie van de aankoopbon of andere geschikte middelen (bijv. foto of scan van de aankoopbon, overleggen van de verpakking ). Deze garantie geldt wereldwijd.
3. Van de garantie uitgesloten zijn:
1. Beschadigingen door normale slijtage/afslijting
2. Sporen van gebruik
3. Beschadigingen door onoordeelkundig of ondoelmatig gebruik
4. Beschadigingen door veronachtzaming van vooraf gegeven gebruiks-, onderhouds-, verzorgings- of andere aanwijzingen
5. Indien het product niet in de smaak valt resp. bij miskoop van het product
6. Beschadigingen die door een defect GEFU-product veroorzaakt werden
4. Om op de garantie beroep te doen, richt de klant zich tot de dealer, bij wie het product gekocht werd. Hierbij dient het gereclameerde product samen met de kassabon (kopie) voorgelegd te worden. Ingeval van de aankoop via een online-dealer draagt de klant de kosten van de inzending. Indien de dealer, bij wie het product gekocht werd, niet meer voor de klant bereikbaar is, kan de klant het gereclameerde product samen met de kassabon (kopie) ook direct aan GEFU zenden.
5. Aanspraken op garantie van de klant vanwege een defect in het product en andere wettelijke rechten worden door deze garantie niet aangetast; het gebruik van voornoemde rechten is kosteloos.

Q5-garantie (NL)

De onderstaande garantievoorwaarden van
GEFU GmbH, Braukweg 28, 59889 Eslohe, Duitsland
(onderstaand: GEFU)
regelen de rechten van klanten jegens GEFU in geval van materiaal-, fabricage- of constructiefouten in uw GEFU-product.
Naast de wettelijke garantie verleent GEFU haar klanten onder de aanduiding "Q5” 5 jaar garantie op de kwaliteit van alle producten. GEFU garandeert dat de producten vrij zijn van materiaal-, fabricage- en constructiefouten. Mocht het product toch een defect vertonen, dan verleent GEFU de volgende fabrieksgarantie:
1. Bij een productfout zal GEFU naar eigen goeddunken het defecte product ofwel repareren ofwel vervangen. Indien een reparatie voor GEFU niet in aanmerking komt en een identiek product met het oog op de vervanging niet meer in het assortiment beschikbaar is, zal GEFU naar eigen goeddunken een gelijkwaardig vervangend product ter beschikking stellen of de koopprijs terugbetalen.
2. Deze garantie is geldig voor een periode van vijf jaar vanaf de aankoopdatum en moet door de klant worden bewezen door middel van een kopie van de aankoopbon of andere geschikte middelen (bijv. foto of scan van de aankoopbon, overleggen van de verpakking ). Deze garantie geldt wereldwijd.
3. Van de garantie uitgesloten zijn:
• Beschadigingen door normale slijtage/afslijting
• Sporen van gebruik
• Beschadigingen door onoordeelkundig of ondoelmatig gebruik
• Beschadigingen door veronachtzaming van vooraf gegeven gebruiks-, onderhouds-, verzorgings- of andere aanwijzingen
• Indien het product niet in de smaak valt resp. bij miskoop van het product
• Beschadigingen die door een defect GEFU-product veroorzaakt werden

4. Om op de garantie beroep te doen, richt de klant zich tot de dealer, bij wie het product gekocht werd. Hierbij dient het gereclameerde product samen met de kassabon (kopie) voorgelegd te worden. Ingeval van de aankoop via een online-dealer draagt de klant de kosten van de inzending. Indien de dealer, bij wie het product gekocht werd, niet meer voor de klant bereikbaar is, kan de klant het gereclameerde product samen met de kassabon (kopie) ook direct aan GEFU zenden.
5. Aanspraken op garantie van de klant vanwege een defect in het product en andere wettelijke rechten worden door deze garantie niet aangetast; het gebruik van voornoemde rechten is kosteloos.

Klachten

Voor klachten kunt u contact opnemen met onze klantenservice. Onze medewerkers spreken Nederlands en Engels en helpen u graag verder! U kunt deze telefonisch of per email doorgeven. Wij doen uiteraard ons best om u zo goed mogelijk te helpen.